powrót do listy pytań

Jakie wymagania powinno spełniać hasło do systemu BlueAlert ?

a. Hasło musi mieć minimum 8 znaków, małą i dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny

b. Hasło musi być inne od 3 ostatnich

c. Hasło musi być zmienione raz w miesiącu

Korzystanie z systemu Blue alert