logo bluelaert

Bezpieczeństwo, dostęp do informacji i dwustronna komunikacja.

Mieszkańcy Twojego regionu na to zasługują

Blue Alert to skuteczna komunikacja z obywatelami i troska o efektywne działanie organów i instytucji sektora publicznego.

 System umożliwia szybką i efektywną komunikację:

  • z mieszkańcami,
  • z pracownikami
  • z poszczególnymi wydziałami Urzędu,
  • z instytucjami wspomagającymi Urząd,
  • ze służbami zapewniającymi bezpieczeństwo,
  • z przedsiębiorstwami miejskimi,
  • i innymi podmiotami i osobami, z którymi wymagana jest taka komunikacja.

 

 

Ustalasz własne schematy komunikacyjne.

Skorzystaj z elastycznych schematów powiadomień i wszechstronnego zastosowania procesów komunikacji. Blue Alert w sektorze publicznym możesz wykorzystać, między innymi, do informowania konkretnych grup odbiorców o:

 

 

1 Wydarzeniach kulturalnych i imprezach w regionie lub mieście

Powiadomisz np. grupę mieszkańców zapisanych do newslettera.

2 Awarii lub planowanych przerwach w dostawie wody lub prądu.

Powiadomisz jednocześnie mieszkańców i służby odpowiedzialne za naprawę

3 Zdarzeniach losowych, jak wypadek komunikacyjny

Powiadomisz jednocześnie mieszkańców, służby ratownicze oraz miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne.

4 Sytuacjach kryzysowych np. powódź, pożar, powalone drzewa

Powiadomisz jednocześnie np. mieszkańców obszarów dotkniętych powodzią, służby ratownicze i przedstawicieli CZK.

Chcesz sprawdzić jak to działa?

Wypróbuj teraz

Blue Alert w sektorze publicznym to między innymi:

 

 

Dwustronna komunikacja z obywatelami i pracownikami zdefiniowanym kanałem komunikacji (pytania zamknięte).

Zbieranie zespołów w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych, monitorowanie czasu pracy i statusu realizacji zadania.

Komunikacja z obywatelami i pracownikami na danym terenie: województwo, powiat, miasto, gmina, ulica, numer budynku.

Zarządzanie zasobami i zespołami w ramach usuwania awarii, monitorowanie statusu obsługi zadania.

Wsparcie obsługi mieszkańca alternatywnymi kanałami komunikacji: SMS, e-mail, strona www, IVR.

Informowanie o zbliżających się bieżących i zaległych płatnościach obywateli i klientów, dodatkowo windykacja zdefiniowanymi kanałami komunikacji: SMS, e-mail, telefon.

Wymiana wiedzy i dokumentów (np. publikacja planów zarządzania kryzysowego i zasad postępowania) oraz przekazywanie informacji publicznych do mediów i do prasy.

Automatyczna weryfikacja procesów i transakcji realizowanych w systemach informatycznych - zdefiniowanymi kanałami: SMS, e-mail, IVR.

 

 

Korzystasz z dwustronnej i wielokanałowej komunikacji.

Dzięki Blue Alert szybko powiadomisz obywateli o zaistniałych zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych, przyjmiesz zgłoszenia o zdarzeniach i awariach z wielu kanałów w jednym systemie. Powiadomienia mogą być wysyłane do mieszkańców i odpowiednich służb lub odbierane kilkoma alternatywnymi ścieżkami:

 

 

SMS

E-mail

Informacyjna strona www

Połączenia głosowe VoIP, TTS

Jak to działa?

Blue Alert wykorzystując różne kanały (SMS, e-mail, VoIP) wysyła powiadomienia i odbiera komunikaty zwrotne takimi samymi drogami. Jeżeli więc wysyłamy wiadomość SMS z pytaniem, odbiorca może odpowiedzieć na niego tą samą drogą, wybierając jedną ze zdefiniowanych odpowiedzi. Podobnie w przypadku wiadomości e-mail, adresat wiadomości klikając w wybrany link, może potwierdzić otrzymanie wiadomości lub uczestnictwo w danym wydarzeniu lub akcji.

System wykorzystuje również połączenia głosowe, czyli zadzwoni do odbiorcy i automatycznie odczyta zdefiniowany komunikat, po czym poprosi o odpowiedź poprzez kliknięcie odpowiedniego numeru na klawiaturze jego telefonu.


System może wymusić odpowiedź od odbiorcy wiadomości, dzięki czemu otrzymujemy natychmiastową weryfikację i wiemy, że wysłana informacja została dostarczona i odczytana lub odsłuchana, co jest szczególnie ważne przy zdarzeniach krytycznych, w których efektywność komunikacji przekłada się bezpośrednio na skuteczność procesu usuwania awarii czy skutków zdarzenia losowego.

Chcesz wdrożyć Blue Alert w Twojej organizacji?

Wypróbuj teraz