logo bluelaert

Efektywna komunikacja to podstawa w każdym biznesie

Blue Alert zapewni ją Twojej firmie!

Wysyłaj i odbieraj wiadomości z wielu kanałów w jednym systemie!

SMS

E-mail

Informacyjna
strona www

Połączenia głosowe
VoIP, TTS

Ta komunikacja zapewnia spokój!

Zadbaj o efektywność procesów gwarantujących bezpieczeństwo w Twojej firmie.

Firma to ludzie, zadbaj o ich zdrowie i własny spokój. Dzięki Blue Alert przyspieszysz reakcję i organizację pomocy w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych czy losowych , jak wypadki w miejscu pracy czy awarie systemów.

Zapewnienie bezpieczeństwa i szybkie przywrócenie kontroli nad sytuacją jest szczególnie ważne w przypadku zakładów przemysłowych, produkcyjnych czy chemicznych . Konieczność utrzymania ciągłości pracy systemów, maszyn i urządzeń oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wymaga wprowadzenia odpowiednich procedur, dzięki którym możliwe będzie zapobieganie lub szybka reakcja na różnego rodzaju, niedające się przewidzieć zdarzenia.

Blue Alert obsługuje procesy komunikacyjne i przyspiesza reakcje w przypadku wystąpienia, między innym:Zdarzeń losowych, jak:

 • Awaria oświetlenia, urządzeń pomiarowych
 • Problem z odbiorem oparów, lub odpadów toksycznych
 • Problem z rozładunkiem substancji niebezpiecznych
 • Uszkodzenia elementów systemu
 • Uszkodzenia izolacji, zaworów
 • Wyciek paliwa

Zdarzeń krytycznych, jak:

 • Zamach
 • Pożar
 • Wypadek
 • Napad

Dzięki automatycznym schematom komunikacji w systemie Blue Alert:

1

Szybko powiadamiasz pracowników o zaistniałych zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych.

2

Wzywasz odpowiednie służby i potrzebne jednostki ratunkowe.

3

Skutecznie zarządzasz zasobami i zespołami usuwania awarii, monitorujesz czas i status obsługi zadań.

Chcesz sprawdzić jak to działa?

Wypróbuj teraz

Tę komunikację docenią Twoi klienci!

Popraw efektywność obsługi klienta oraz skuteczność działań sprzedażowych i marketingowych.

Troska o klienta to troska o firmę. Wiedzą o tym przede wszystkim przedstawiciele dużych przedsiębiorstw obsługujących setki tysięcy czy miliony klientów.

Blue Alert świetnie sprawdzi się jako uzupełnienie BOK-ów lub całkowicie zastąpi klasyczną i drogą obsługę za pośrednictwem call center .

To kompleksowe narzędzie do wielokanałowej komunikacji skutecznie usprawnia również złożone procesy sprzedażowe, szczególnie te wymagające wieloetapowego kontaktu z klientem czy jego wielokrotnego uwierzytelnianie.

Dzięki szerokim możliwościom w zakresie tworzenia i wykorzystania schematów, Blue Alert umożliwi przeprowadzenie masowych wysyłek oraz monitorowanie ich skuteczności w ramach prowadzonych kampanii marketingowych.


Blue Alert wspiera Twoją sprzedaż i marketing oraz usprawnia obsługę masowego klienta poprzez:

 • Wsparcie call center alternatywnymi kanałami komunikacji - SMS, formularz www, strona www, IVR
 • Wysyłkę powiadomień o zbliżających się i przeterminowanych płatnościach do klientów (windykacja zdefiniowanymi kanałami komunikacji: e-mail, SMS, telefon)
 • Sortowanie zgłoszeń otrzymanych alternatywnymi kanałami obsługi, przypisanie ich do zdefiniowanej w danej organizacji lokalizacji
 • Możliwość przeprowadzenia kompleksowych akcji marketingowych z monitorowaniem efektywności poszczególnych etapów i wysyłek
 • Zarządzanie zasobami i zespołami usuwania awarii, systemowych błędów technicznych, itp., monitorowanie czasu i statusu obsługi zadania
 • Pomoc w przeprowadzeniu zaawansowanych, wieloetapowych procesów sprzedażowych

Chcesz sprawdzić jak to działa?

Wypróbuj teraz

Ta komunikacja się opłaca!

Usprawnij procesy komunikacyjne wymagające wielopoziomowej autoryzacji zgłaszającego.

Blue Alert automatyzuje procesy komunikacyjne w firmach świadczących usługi wymagające komunikacji z klientem, która jest potwierdzona i autoryzowana w trybie on-line.

Z tej funkcjonalności Blue Alert najczęściej korzystają przedstawiciele sektora bankowego, usług finansowych, płatności on-line oraz szeroko rozumianego e-biznesu.

Blue Alert skutecznie usprawni wielopoziomową autoryzację oraz obsłuży zgłoszenia krytyczne, jak kradzież czy zagubienie nośników transakcji wraz z kompleksową i automatyczną weryfikacją klienta dokonującego zgłoszenia.

Zastosowanie Blue Alert w zaawansowanych procesach weryfikacji klienta: • Automatyczna weryfikacja procesów i transakcji realizowanych w systemach informatycznych, obsługiwana zdefiniowanymi kanałami: SMS, IVR, E-mai
 • Przyjmowanie zgłoszeń o kradzieży lub zgubieniu nośnika transakcji w jednym systemie wieloma, alternatywnymi kanałami: SMS, formularz www, aplikacja mobilna

Chcesz sprawdzić jak to działa?

Wypróbuj teraz

Wielu rzeczy za Ciebie nie zrobimy.

Są jednak takie, w których Blue Alert chętnie Cię wyręczy.

​Poznaj je wszystkie i skorzystaj z tych, które przyniosą wymierne korzyści Twojej firmie!

Zarządzanie w sytuacjach zagrożenia i w zdarzeniach kryzysowych.

Zapewnienie szybkiej interwencji przy wypadkach w miejscu pracy.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Twoich pracowników.

Utrzymanie ciągłości pracy systemów i maszyn produkcyjnych.

Zapewnienie skutecznej, szybkiej, dwukierunkowej komunikacji z klientami, pracownikami i podwykonawcami.

Zapewnienie szybkiej i skutecznej komunikacji między poszczególnymi działami w firmie. Wsparcie wymiany wiedzy i obiegu dokumentów w firmie.

Realizacja masowych wysyłek komercyjnych do klientów, kontrahentów, i innych odbiorców.

Efektywna obsługa klienta: wsparcie alternatywnymi kanałami komunikacji lub całkowite zastąpienie kosztownego w utrzymaniu call center.

Chcesz wdrożyć Blue Alert w swojej firmie?

Wypróbuj teraz