powrót do listy pytań

Jak wysłać alert (uruchomić proces), informację w systemie BlueAlert ?

a. Aby uruchomić nowy alert należy kliknąć - Uruchom alert na pulpicie użytkownika

b. Wybrać zdefiniowaną procedurę, uzupełnić/zmienić treść komunikatu i kliknąć wyślij

Korzystanie z systemu Blue alert