powrót do listy pytań

Jak zalogować się do systemu BlueAlert ?

a. Przejdź do strony logowania (adres: https://bluealert.pl/login/ ).

b. Podaj email (nazwę użytkownika - login)

c. Podaj hasło dostępu do systemu Blue Alert

d. Kliknij Zaloguj.

Korzystanie z systemu Blue alert